„Je skvelé, že na svete sú ľudia, ktorí dokážu vniesť svetlo do života druhých. Sú to výnimoční ľudia. 
A naša škola je plná výnimočných ľudí.“
Školský rok 2018/2019

                             Mgr. Katarína Hološková
V ZŠ Liešťany pôsobím šiesty rok. Je to len malý úlomok zo života školy.
Napriek tomu, mi táto úžasná škola pevne prirástla k srdcu. Veľmi mi záleží
na tom, aby sa v nej ešte dlho mohli vzdelávať nové a nové generácie detí.
S láskou budem aj naďalej vkladať svoje srdce do povolania, ktoré je pre mňa
poslaním. Budem sa snažiť obohacovať životy detí nielen vzdelávaním,
ale aj “šlabikárom šťastia”- láskou k životu, literatúre, hudbe, umeniu,
krásam našej vlasti a radosti z každodenných úžasných okamihov života.
Šťastná prítomnosť a budúcnosť detí ma napĺňa radosťou a vďačnosťou.” 
Katka Hološková

 
Mgr. Katka Repková je neoddeliteľnou súčasťou našej školy vo dne
i v noci, dušou i telom. P. uč. Katka je obetavá, aktívna a kreatívna. Nechýba
jej nadšenie a chuť zbierať, hľadať a zapájať sa do rôznych aktivít. Neustále
obohacuje vlastné poznatky štúdiom odbornej literatúry. Anglický jazyk
vyučuje neobyčajne zaujímavou a pestrou formou. Využíva metódu TPR („tí
pí ár“), pomocou ktorej si deti osvojujú cudzí jazyk podobným spôsobom
ako materinský. Využíva pestrú paletu hier, piesní a pomôcok, ktorými
deťom uľahčuje proces učenia a robí ho zábavným. Má výborné výtvarné cítenie, ktorým nám vytvára  príjemné prostredie a jej maminka nám vypeká koláče na naše školské akcie.
 
P. vychovávateľke Martuška Bartová sa neúnavne a flexibilne prispôsobuje
nášmu vysokému pracovnému tempu, nebráni sa výzvam a novým
príležitostiam a vždy sa dá na ňu spoľahnúť.
„Každý človek túži byt užitočný, niečo v živote dokázať, nájsť si
miestečko pre podpis na tomto svete ktoré by po ňom zostalo. Mojim
miestečkom je škola a láska k deťom. Práca, ktorá ma napĺňa, teší a prináša
neustále nove a nove poznatky a skúsenosti.“

 

    P. učiteľka Mgr. Petra Gašparovičová  je naša najmladšia posila. Je  kreatívna, jej záľubou je

 cestovanie, literatúra (americká literatúra 20. storočia, Shakespearova tvorba, slovenská                                                      literatúra od obdobia medzivojny),anglický jazyk, prekladateľská činnosť, výtvarné umenie                                                           a samozrejme deti - hlavne jej noví žiaci - naši štvrtáci.

 

Ing. Lenka Zaťková je už dlhé obdobie našou spoľahlivou ekonómkou.

Časový stres zvláda s obdivuhodným kľudom. Jej prednosťou je neobyčajná
schopnosť vychádzať s ľuďmi. Veľmi nám pomáha aj pri zachovávaní
tradícií – kroje a ľudové piesne z nášho regiónu sú jej špecialita. Nikdy
nezabudne na oslávenca a prekvapí ho originálnym veršom od srdca.                                                                                                                                                                  A jej maminka nám vypeká koláče na naše školské akcie.

  

Šk.rok 2017/2018
 
 
 
 
V ZŠ Liešťany pôsobím šiesty rok. Je to len malý úlomok zo života školy.
Napriek tomu, mi táto úžasná škola pevne prirástla k srdcu. Veľmi mi záleží
na tom, aby sa v nej ešte dlho mohli vzdelávať nové a nové generácie detí.
S láskou budem aj naďalej vkladať svoje srdce do povolania, ktoré je pre mňa
poslaním. Budem sa snažiť obohacovať životy detí nielen vzdelávaním,
ale aj “šlabikárom šťastia”- láskou k životu, literatúre, hudbe, umeniu,
krásam našej vlasti a radosti z každodenných úžasných okamihov života.
Šťastná prítomnosť a budúcnosť detí ma napĺňa radosťou a vďačnosťou.” 
Katka Hološková

 
Mgr. Katka Repková je neoddeliteľnou súčasťou našej školy vo dne
i v noci, dušou i telom. P. uč. Katka je obetavá, aktívna a kreatívna. Nechýba
jej nadšenie a chuť zbierať, hľadať a zapájať sa do rôznych aktivít. Neustále
obohacuje vlastné poznatky štúdiom odbornej literatúry. Anglický jazyk
vyučuje neobyčajne zaujímavou a pestrou formou. Využíva metódu TPR („tí
pí ár“), pomocou ktorej si deti osvojujú cudzí jazyk podobným spôsobom
ako materinský. Využíva pestrú paletu hier, piesní a pomôcok, ktorými
deťom uľahčuje proces učenia a robí ho zábavným. Má výborné výtvarné cítenie, ktorým nám vytvára  príjemné prostredie a jej maminka nám vypeká koláče na naše školské akcie.
 
P. vychovávateľke Martuška Bartová sa neúnavne a flexibilne prispôsobuje
nášmu vysokému pracovnému tempu, nebráni sa výzvam a novým
príležitostiam a vždy sa dá na ňu spoľahnúť.
„Každý človek túži byt užitočný, niečo v živote dokázať, nájsť si
miestečko pre podpis na tomto svete ktoré by po ňom zostalo. Mojim
miestečkom je škola a láska k deťom. Práca, ktorá ma napĺňa, teší a prináša
neustále nove a nove poznatky a skúsenosti.“
 
Mgr. Janka Mokrá je špeciálny pedagóg, ktorých nie je nikdy dosť. Okrem
toho, obohacuje naše pekné tradície – vynášanie Moreny a stavanie mája
hrou na akordeóne. Kam nemôžeme zobrať klavír, či gitaru, vezmeme p. uč.
Janku s akordeónom, p. uč. Katku H. a deti so zobcovými flautami.
                          
                                 
                                                                                                                                                              
Mgr. Ivetka Mesíková je v našej ZŠ druhý rok, ale má bohatú pedagogickú
prax ako učiteľka i riaditeľka. Nebráni sa novým trendom a inovatívnym
spôsobom, jednoducho „ide s dobou.“ Má rada prírodu, pohyb a radosť jej
robí záhrada. Má neobyčajnú a obdivuhodnú záľubu – PALIČKOVANIE.
 


Ing. Lenka Zaťková je už dlhé obdobie našou spoľahlivou ekonómkou.
Časový stres zvláda s obdivuhodným kľudom. Jej prednosťou je neobyčajná
schopnosť vychádzať s ľuďmi. Veľmi nám pomáha aj pri zachovávaní
tradícií – kroje a ľudové piesne z nášho regiónu sú jej špecialita. Nikdy
nezabudne na oslávenca a prekvapí ho originálnym veršom od srdca.                                                                                                                                                                                                  A jej maminka nám vypeká koláče na naše školské akcie.
 
„Je skvelé, že na svete sú ľudia, ktorí dokážu vniesť svetlo do života druhých. Sú to
výnimoční ľudia.
A naša škola je plná výnimočných ľudí.“
Mgr. Katka Repková je neoddeliteľnou súčasťou našej školy vo dne
i v noci, dušou i telom. P. uč. Katka je obetavá, aktívna a kreatívna. Nechýba
jej nadšenie a chuť zbierať, hľadať a zapájať sa do rôznych aktivít. Neustále
obohacuje vlastné poznatky štúdiom odbornej literatúry. Anglický jazyk
vyučuje neobyčajne zaujímavou a pestrou formou. Využíva metódu TPR („tí
pí ár“), pomocou ktorej si deti osvojujú cudzí jazyk podobným spôsobom
ako materinský. Využíva pestrú paletu hier, piesní a pomôcok, ktorými
deťom uľahčuje proces učenia a robí ho zábavným. Má výborné výtvarné
Základná škola s materskou školou Liešťany
20
cítenie, ktorým nám vytvára príjemné prostredie a jej maminka nám vypeká
koláče na školské akcie.
P. vychovávateľke Martuška Bartová sa neúnavne a flexibilne prispôsobuje
nášmu vysokému pracovnému tempu, nebráni sa výzvam a novým
príležitostiam a vždy sa dá na ňu spoľahnúť.
„Každý človek túži byt užitočný, niečo v živote dokázať, nájsť si
miestečko pre podpis na tomto svete ktoré by po ňom zostalo. Mojim
miestečkom je škola a láska k deťom. Práca, ktorá ma napĺňa, teší a prináša
neustále nove a nove poznatky a skúsenosti.“
Mgr. Janka Mokrá je špeciálny pedagóg, ktorých nie je nikdy dosť. Okrem
toho, obohacuje naše pekné tradície – vynášanie Moreny a stavanie mája
hrou na akordeóne. Kam nemôžeme zobrať klavír, či gitaru, vezmeme p. uč.
Janku s akordeónom, p. uč. Katku H. a deti so zobcovými flautami.
Mgr. Ivetka Mesíková je v našej ZŠ prvý rok, ale má bohatú pedagogickú
prax ako učiteľka i riaditeľka. Nebráni sa novým trendom a inovatívnym
spôsobom, jednoducho „ide s dobou.“ Má rada prírodu, pohyb a radosť jej
robí záhrada. Má neobyčajnú a obdivuhodnú záľubu – PALIČKOVANIE.
Ing. Lenka Zaťková je už dlhé obdobie našou spoľahlivou ekonómkou.
Časový stres zvláda s obdivuhodným kľudom. Jej prednosťou je neobyčajná
schopnosť vychádzať s ľuďmi. Veľmi nám pomáha aj pri zachovávaní
tradícií – kroje a ľudové piesne z nášho regiónu sú jej špecialita. Nikdy
nezabudne na oslávenca a prekvapí ho originálnym veršom od srdca.
„Srdečne ďakujem všetkým aktívnym zamestnancom ZŠ s MŠ Liešťany
 
                                      Školský rok 2017/2018
 
p. riaditeľka: Mgr. Katarína Hološková
p. učiteľky:


Mgr. Katarína REPKOVÁ 1.r.

Mgr. Katarína HOLOŠKOVÁ 2., 3.r.

Mgr. Petra GAŠPAROVIČOVÁ 4.r.         

p. vychovávateľka: Marta BARTOVÁ
školský logopéd: Mgr. Michaela MOJŽIŠOVÁ

Mgr. Zdenka GAMANOVÁ 
p. ekonómka: Ing. Lenka ZAŤKOVÁ 
p. školníčka: Oľga ŠOPOŇOVÁ (od apríla PN)

                        Konzultačné hodiny

VYUČUJÚCI DEŇ HODINA
Mgr. Katarína REPKOVÁ
tr.uč. - 1.ročník
0915797722
streda 13.00 - 13.45
Mgr. Katarína HOLOŠKOVÁ
tr.uč. - 2.a 3. ročník
0908621317

streda

13.00 - 14.00

Mgr. Petra GAŠPAROVIČOVÁ
tr.uč. 4. ročník
streda 13.00 - 13.45

V prípade potreby sa vám budeme s radosťou venovať aj v inom (pre istotu) vopred dohodnutom termíne.

TOPlist