„Je skvelé, že na svete sú ľudia, ktorí dokážu vniesť svetlo do života druhých. Sú to výnimoční ľudia. 
A naša škola je plná výnimočných ľudí.“
 
 
V ZŠ Liešťany pôsobím šiesty rok. Je to len malý úlomok zo života školy.
Napriek tomu, mi táto úžasná škola pevne prirástla k srdcu. Veľmi mi záleží
na tom, aby sa v nej ešte dlho mohli vzdelávať nové a nové generácie detí.
S láskou budem aj naďalej vkladať svoje srdce do povolania, ktoré je pre mňa
poslaním. Budem sa snažiť obohacovať životy detí nielen vzdelávaním,
ale aj “šlabikárom šťastia”- láskou k životu, literatúre, hudbe, umeniu,
krásam našej vlasti a radosti z každodenných úžasných okamihov života.
Šťastná prítomnosť a budúcnosť detí ma napĺňa radosťou a vďačnosťou.” 
Katka Hološková

 
Mgr. Katka Repková je neoddeliteľnou súčasťou našej školy vo dne
i v noci, dušou i telom. P. uč. Katka je obetavá, aktívna a kreatívna. Nechýba
jej nadšenie a chuť zbierať, hľadať a zapájať sa do rôznych aktivít. Neustále
obohacuje vlastné poznatky štúdiom odbornej literatúry. Anglický jazyk
vyučuje neobyčajne zaujímavou a pestrou formou. Využíva metódu TPR („tí
pí ár“), pomocou ktorej si deti osvojujú cudzí jazyk podobným spôsobom
ako materinský. Využíva pestrú paletu hier, piesní a pomôcok, ktorými
deťom uľahčuje proces učenia a robí ho zábavným. Má výborné výtvarné cítenie, ktorým nám vytvára  príjemné prostredie a jej maminka nám vypeká koláče na naše školské akcie.
 
P. vychovávateľke Martuška Bartová sa neúnavne a flexibilne prispôsobuje
nášmu vysokému pracovnému tempu, nebráni sa výzvam a novým
príležitostiam a vždy sa dá na ňu spoľahnúť.
„Každý človek túži byt užitočný, niečo v živote dokázať, nájsť si
miestečko pre podpis na tomto svete ktoré by po ňom zostalo. Mojim
miestečkom je škola a láska k deťom. Práca, ktorá ma napĺňa, teší a prináša
neustále nove a nove poznatky a skúsenosti.“
 
Mgr. Janka Mokrá je špeciálny pedagóg, ktorých nie je nikdy dosť. Okrem
toho, obohacuje naše pekné tradície – vynášanie Moreny a stavanie mája
hrou na akordeóne. Kam nemôžeme zobrať klavír, či gitaru, vezmeme p. uč.
Janku s akordeónom, p. uč. Katku H. a deti so zobcovými flautami.
                          
                                 
                                                                                                                                                              
Mgr. Ivetka Mesíková je v našej ZŠ druhý rok, ale má bohatú pedagogickú
prax ako učiteľka i riaditeľka. Nebráni sa novým trendom a inovatívnym
spôsobom, jednoducho „ide s dobou.“ Má rada prírodu, pohyb a radosť jej
robí záhrada. Má neobyčajnú a obdivuhodnú záľubu – PALIČKOVANIE.
 


Ing. Lenka Zaťková je už dlhé obdobie našou spoľahlivou ekonómkou.
Časový stres zvláda s obdivuhodným kľudom. Jej prednosťou je neobyčajná
schopnosť vychádzať s ľuďmi. Veľmi nám pomáha aj pri zachovávaní
tradícií – kroje a ľudové piesne z nášho regiónu sú jej špecialita. Nikdy
nezabudne na oslávenca a prekvapí ho originálnym veršom od srdca.                                                                                                                                                                                                  A jej maminka nám vypeká koláče na naše školské akcie.
 
„Je skvelé, že na svete sú ľudia, ktorí dokážu vniesť svetlo do života druhých. Sú to
výnimoční ľudia.
A naša škola je plná výnimočných ľudí.“
Mgr. Katka Repková je neoddeliteľnou súčasťou našej školy vo dne
i v noci, dušou i telom. P. uč. Katka je obetavá, aktívna a kreatívna. Nechýba
jej nadšenie a chuť zbierať, hľadať a zapájať sa do rôznych aktivít. Neustále
obohacuje vlastné poznatky štúdiom odbornej literatúry. Anglický jazyk
vyučuje neobyčajne zaujímavou a pestrou formou. Využíva metódu TPR („tí
pí ár“), pomocou ktorej si deti osvojujú cudzí jazyk podobným spôsobom
ako materinský. Využíva pestrú paletu hier, piesní a pomôcok, ktorými
deťom uľahčuje proces učenia a robí ho zábavným. Má výborné výtvarné
Základná škola s materskou školou Liešťany
20
cítenie, ktorým nám vytvára príjemné prostredie a jej maminka nám vypeká
koláče na školské akcie.
P. vychovávateľke Martuška Bartová sa neúnavne a flexibilne prispôsobuje
nášmu vysokému pracovnému tempu, nebráni sa výzvam a novým
príležitostiam a vždy sa dá na ňu spoľahnúť.
„Každý človek túži byt užitočný, niečo v živote dokázať, nájsť si
miestečko pre podpis na tomto svete ktoré by po ňom zostalo. Mojim
miestečkom je škola a láska k deťom. Práca, ktorá ma napĺňa, teší a prináša
neustále nove a nove poznatky a skúsenosti.“
Mgr. Janka Mokrá je špeciálny pedagóg, ktorých nie je nikdy dosť. Okrem
toho, obohacuje naše pekné tradície – vynášanie Moreny a stavanie mája
hrou na akordeóne. Kam nemôžeme zobrať klavír, či gitaru, vezmeme p. uč.
Janku s akordeónom, p. uč. Katku H. a deti so zobcovými flautami.
Mgr. Ivetka Mesíková je v našej ZŠ prvý rok, ale má bohatú pedagogickú
prax ako učiteľka i riaditeľka. Nebráni sa novým trendom a inovatívnym
spôsobom, jednoducho „ide s dobou.“ Má rada prírodu, pohyb a radosť jej
robí záhrada. Má neobyčajnú a obdivuhodnú záľubu – PALIČKOVANIE.
Ing. Lenka Zaťková je už dlhé obdobie našou spoľahlivou ekonómkou.
Časový stres zvláda s obdivuhodným kľudom. Jej prednosťou je neobyčajná
schopnosť vychádzať s ľuďmi. Veľmi nám pomáha aj pri zachovávaní
tradícií – kroje a ľudové piesne z nášho regiónu sú jej špecialita. Nikdy
nezabudne na oslávenca a prekvapí ho originálnym veršom od srdca.
„Srdečne ďakujem všetkým aktívnym zamestnancom ZŠ s MŠ Liešťany
 
                                      Školský rok 2017/2018
 
p. riaditeľka: Mgr. Katarína Hološková
p. učiteľky:

Mgr. Katarína HOLOŠKOVÁ 2., 4.r.

Mgr. Katarína REPKOVÁ 3.r.

Mgr. Iveta MESÍKOVÁ 1.r.                     

Mgr. Jana MOKRÁ

p. vychovávateľka: Marta BARTOVÁ
školský logopéd: Mgr. Michaela MOJŽIŠOVÁ

Mgr. Zdenka GAMANOVÁ 
p. ekonómka: Ing. Lenka ZAŤKOVÁ 
p. školníčka: Oľga ŠOPOŇOVÁ (od apríla PN)

                        Konzultačné hodiny

VYUČUJÚCI DEŇ HODINA
Mgr. Katarína REPKOVÁ
tr.uč. - 3.ročník
0915797722
streda 13.00 - 13.45
Mgr. Katarína HOLOŠKOVÁ
tr.uč. - 2.a 4. ročník
0908621317

streda

13.00 - 14.00

Mgr. Iveta MESÍKOVÁ
tr.uč. 1. ročník
streda 13.00 - 13.45

V prípade potreby sa vám budeme s radosťou venovať aj v inom (pre istotu) vopred dohodnutom termíne.

TOPlist