PLATBA ZA STRAVU od 1.9.2019 - žiaci ZŠ

Ak má dieťa IBA OBED,  cena obeda 1,15 € – je hradená z Ministerstva školstva -  Dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa v zmysle novely zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky. Zákonný zástupca hradí iba poplatok za réžiu vo výške  2 €/ mesiac formou JEDNORAZOVÉHO preddavku vo výške 20€ za celý školský rok a zálohu 5€  do 20. 9. 2019. V prípade, že dieťa ochorie a nestihnete ho odhlásiť, obed si vyzdvihnete do obedára, ale na dotáciu nie je nárok (keď dieťa nie je v škole) a zaplatíte 1,15€  za obed – na tieto platby bude slúžiť záloha 5€, aby ste neplatili šek vo výške napr. 1,15€. Vyúčtovanie bude vždy v mesiaci december a jún. AK STE MALI PREPLATOK, PREDDAVOK ANI ZÁLOHU PLATIŤ NEBUDETE. Šek dostanete v tomto polroku v septembri (ďalší dostanete v januári po vyúčtovaní, ak budete platiť nejaké obedy, tak len tie, kedy dieťa nebolo v škole a nebolo odhlásené. V opačnom prípade neplatíte).   

Ak má dieťa DESIATU AJ OBED, každý mesiac dostanete šek, na ktorom bude platba za desiatu (0,49€/ 1deň)     + poplatok za réžiu 2 €/ mesiac. Obed neplatíte, ten bude hradený z dotácie. To znamená – september má 20 dní, kedy má dieťa stravu, zaplatíte 0,49€ x 20 dní = 9,80€ + 2€ réžia, teda spolu 11,80€.

TEL.Č., kde treba dieťa odhlásiť, ak nepríde do školy (ODHLASOVANIE JE MOŽNÉ: v pondelok do 7,00h ráno, ostatné dni - deň vopred do 14,00h) 0918954962.

 

   

PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE ZO STRAVY

                                                                        Milí rodičia,                                                                                         prosíme Vás o odhlásenie, resp. prihlásenie stravy po víkende a prvý deň v týždni do 7.00 hod., ostatné dni deň vopred do 13.30 hod.  Stravu je potrebné odhlásiť, resp. prihlásiť deň vopred preto, že mäso objednávame presne na počet nahlásných stravníkov a z hygienických dúvodov nie je  možné zamrazovanie mäsa.

Odhlasuje sa:

  • osobne v kancelárii vedúcej ŠJ alebo u pani kuchárky;
  • telefonicky na čísle 0918954962;
  • zapísaním sa do zošita uloženého v MŠ.

              V prípade, že sa nemôžete alebo nestihnete včas odhlásiť, príďte si obed vyzdvihnúť do obedára                v čase od 11.30 hod. do 13.00 hod.

Ďakujeme za pochopenie a veríme, žeVám naša s láskou pripravená strava bude chutiť =)

PRIHLASKA NA STRAVOVANIE v ŠJ Liešťany platná od 9 2020.doc 

TOPlist