PRIHLASOVANIE A ODHLASOVANIE ZO STRAVY

Rodič je povinný odhlásiť, resp. prihlásiť dieťa zo stravy deň vopred do 13.30 hod, po víkende v pondelok do 7.00 hod.

Odhlasuje sa:

  • osobne v kancelárii vedúcej ŠJ alebo u pani kuchárky;
  • telefonicky na čísle 046/5457 142;
  • zapísaním sa do zošita uloženého v MŠ (tam sa stravník zapíše, na ktorý deň sa chce odhlásiť).

Za neodhlásenú, resp. včas neodobratú stravu sa vecná ani finančná náhrada neposkytuje.

Neodhlásený obed  je možné odobrať do obedára v prvý deň choroby v čase od 11.30 hod. do 13.00 hod.

Počas ďalších dní musí byť stravník odhlásený.

Preplatky sa odpočítavajú dva mesiace pozadu.

PRIHLASKA NA STRAVOVANIE od 1.1.2018.doc

     Kontakt:  046/5457 142

TOPlist