V pondelok, stredu a piatok začína vyučovanie rannou komunitou (ranným kruhom), ktorého úlohou je vytvoriť priateľskú atmosféru, spoznávať sa, vyrozprávať sa a pripraviť, vtiahnuť deti do vyučovania, ale i rozvoj komunikačných zručností a osvojovanie si pravidiel spolužitia a celoživotných zručností.

V školskom roku 2016/2017 sme spravili malú orgabizačnú zmenu (ktorú sme si vyskúšali už koncom predchádzajúceho školského roka). Po 2. vyučovacej hodine všetky deti spoločne desiatujú a po 3. vyučovacej hodine nasleduje veľká prestávka, počas ktorej sú deti vonku na čerstvom vzduch.

Ranné komunity.doc

             Režim dňa - šk. rok 2016/2017

Čas Činnosť
  7:40 - 7:55  ranná komunita- pondelok, streda, piatok
  7:55 - 8:40  1. vyučovacia hodina
  8:40 - 8:45   prestávka
  8:45 – 9:30      2. vyučovacia hodina
  9:30 – 9:45  desiatová prestávka
  9:45 – 10:30 3. vyučovacia hodina
10:30 – 10:50 veľká prestávka
10:50 – 11:35 4. vyučovacia hodina
11:35 – 11:45
prestávka
11:45 – 12:30 5. vyučovacia hodina
12:30 – 13:00 obedná prestávka
13:00 – 13:45 6. vyučovacia hodina

 

Termíny školských prázdnin na školský rok 2016/2017

 

Prázdniny

 

Posledný deň

vyučovania

pred prázdn.

Termín prázdnin

 

 

Začiatok 

vyučovania 

po prázdninách

 

jesenné

27. október

(štvrtok)

28. október – 

31. október 2016 

2. november

(streda)

vianočné

22. december 

(štvrtok)

23. december  

– 5. január 

9. január

(pondelok)

polročné

2. február  

(štvrtok)

3. február 

(piatok)

6. február 

(pondelok)

 

j

a

r

n

é

 

Bratislavský,

Nitriansky,

Trnavský

17. február  

(piatok)

20. február – 

24. február

27. február

2017

(pondelok)

Banskob.,

Žilinský,

Trenčiansky

24. február 

(piatok)

27. február – 

3. marec 

6. marec

(pondelok)

Košický,

Prešovský

kraj

3. marec  

(piatok) 

6. marec – 

10. marec 

13. marec 

(pondelok)

veľkonočné

12. apríl

(streda)

13. apríl – 

18. apríl 

19. apríl

(streda) 

letné

30. jún 

(piatok)

3. júl – 

31. august 

4. september

(pondelok)

 

 

 

TOPlist