V pondelok, stredu a piatok začína vyučovanie rannou komunitou (ranným kruhom), ktorého úlohou je vytvoriť priateľskú atmosféru, spoznávať sa, vyrozprávať sa a pripraviť, vtiahnuť deti do vyučovania, ale i rozvoj komunikačných zručností a osvojovanie si pravidiel spolužitia a celoživotných zručností.

V školskom roku 2016/2017 sme spravili malú orgabizačnú zmenu (ktorú sme si vyskúšali už koncom predchádzajúceho školského roka). Po 2. vyučovacej hodine všetky deti spoločne desiatujú a po 3. vyučovacej hodine nasleduje veľká prestávka, počas ktorej sú deti vonku na čerstvom vzduch. Táto zmena sa osvedčila, a tak organizácia zostáva nezmenená.

Ranné komunity.doc

             Režim dňa - šk. rok 2018/2019

Čas Činnosť
  7:40 - 7:55  ranná komunita- pondelok, streda, piatok
  7:55 -  8:40  1. vyučovacia hodina
  8:40 - 8:45   prestávka
  8:45 – 9:30      2. vyučovacia hodina
  9:30 – 9:45  desiatová prestávka
  9:45 – 10:30 3. vyučovacia hodina
  10:30 – 10:50 veľká prestávka
10:50 – 11:35 4. vyučovacia hodina
  11:35 – 11:45
prestávka
  11:45 – 12:30 5. vyučovacia hodina
  12:30 – 13:00 obedná prestávka
  13:00 – 13:45 6. vyučovacia hodina

 

Školské prázdniny 2018/2019

  Dátum prázdnin Udalosť Pre koho
  30.06.2018 - 02.09.2018 Letné prázdniny Celé Slovensko
  31.10.2018 - 04.11.2018 Jesenné prázdniny Celé Slovensko
  22.12.2018 - 07.01.2019 Vianočné prázdniny Celé Slovensko
  01.02.2019 Polročné prázdniny Celé Slovensko
  16.02.2019 - 24.02.2019 Jarné prázdniny Východné Slovensko
  23.02.2019 - 03.03.2019 Jarné prázdniny Západné Slovensko
  02.03.2019 - 10.03.2019 Jarné prázdniny Stredné Slovensko
  18.04.2019 - 23.04.2019 Veľkonočné prázdniny Celé Slovensko
  29.06.2019 - 01.09.2019 Letné prázdniny Celé Slovensko

 

 

TOPlist