Škola priateľská k deťom

Naša škola sa zapojila do medzinárodného programu UNICEF.

Jeho cieľom je vytvoriť také prostredie, v ktorom sa každé dieťa cíti bezpečne, dobre, sebaisto a do ktorého chodí s radosťou.

Žijeme spolu v skupine, poznávame sa navzájom, ale spoznávame aj samých seba. Učíme sa byť priateľskí, tolerantní, empatickí, vnímaví a citliví k sebe i druhým. Poznávame svoje práva, i práva iných =) 

V mene spoločnosti UNICEF Slovensko a detí v Afrike ďakujeme za finančnú podporu v dobrovoľnej zbierke pod názvom Škola pre Afriku

 

TOPlist