MAREC - JÚN
Návšteva 1. ročníka, ŠKD
Návšteva miestnej knižnice
Vynášanie Moreny
Stavanie mája
Deň dopravy
Oslavy Medzinárodného dňa detí
Deň rodiny
Poznávanie potoka
Rozlúčka s deťmi odchádzajúcimi do "Základnej školy"

 

TOPlist