V našej ZŠ každoročne pripravujeme 

                         netradičné aktivity

 

    - divadelné predstavenia, exkurzie a výlety,

    - rôzne netradičné formy učenia -

            zážitkové učenie,

            integrovanie (prelínanie) rôznych predmetov,

    -  cvičenia v prírode

    - besedy a akcie zamerané na prevenciu

          predchádzanie šikanovaniu,     

          nepriaznivým vplyvom prostredia,

          škodlivých a návykovýcch látok, 

    - zachovávanie ľudových tradícií -     

    Lucie, Vynášanie Moreny, vianočné zvyky

    -  Šarkaniáda

    -  Karneval

    -  Detská olympiáda

    -  Nocovanie v škole

TOPlist