STRAVNÍCI

V našej ŠJ poskytujeme stravu pre : 

- deti MŠ (desiata, obed, olovrant);

- žiakov I.stupňa (desiata, obed);

- dospelí stravníci, zamestnanci ZŠ s MŠ (obed);

- iné fyz. osoby (obed).

Za stravníka - žiaka je rodič povinný vyplniť  a podpísať záväznú prihlášku, až potom sa môže stravovať.

    

ZAMESTNANCI

 

vedúca ŠJ: SIEKLOVÁ Janka
hlavná kuchárka: CEBÁKOVÁ Eva
kuchárka: Halušová Miroslava

 

TOPlist