Školský klub detí

V našej škole môžu deti navštevovať aj ŠKD.

ŠKD má aj rannú a popoludňajšiu prevádzku.

                              Školský klub detí        

  Ranný šk. klub detí Popoludňajší šk. klub detí
Pondelok od 6,25 h  do 7,25 h

od 12,25 h do 15,30 h

Utorok od 6,25 h  do 7,25 h

od 12,25 h do 15,30 h

Streda od 6,25 h  do 7,25 h    od 11,30 h do  15,30 h
Štvrtok od 6,25 h  do 7,25 h   od 11,30 h do  15,30 h
Piatok od 6,25 h  do 7,25 h     od 11,30 h do  15,30 h

V prípade potreby, je školský klub detí do 16,00 hod (ak je to možmé, ohláste, prosím, vopred p. vychovávateľke).

TOPlist