Program „Školské ovocie“ je pravidelné zabezpečovanie dodávok ovocia a zeleniny alebo vybraných výrobkov z ovocia a zeleniny do škôl. Pre 27 členských štátov vyčlenila EÚ 90 mil. eur na jeden školský rok. Slovensko sa do programu zapojilo od školského roku 2009/2010 s finančnou podporou EÚ 1,27 mil. eur, ktorá bola vyčlenená pre cca 300 000 detí a dodávkach raz týždenne. Finančná podpora pre Slovensko v školskom roku 2010/2011 je vo výške 2,502 mil. eur.

Deti v slovenských škôlkach a žiaci v základných školách môžu tak konzumovať čerstvé ovocie a zeleninu vypestované v našich podmienkach. Cena dodaného ovocia a zeleniny je hradená 73 % EÚ a 27 % zaplatí žiak/rodič.

 

Ciele programu:

  • zvýšiť spotrebu ovocia a zeleniny u detí predškolského a školského veku;
  • zmeniť stravovacie návyky u detí už v rannom školskom veku;
  • znížiť výskyt nadhmotnosti a obezity u detí;
  • podporiť zdravú výživu a zvýšiť informovanosť o výživovej hodnote jednotlivých druhov ovocia a zeleniny.
TOPlist