Z roku 2010 sme mali príjem z 2%: 830,55 €

Financovalo sa:

  • dataprojektor:        565,00 €
  • kancelársky papier: 33,70 €   

  • hra včela:               198,15 €
  • kancelársky papier: 33,70 €

SPOLU VYDAJ: 830,55 €

Vypracoval: Ing. Kalfasová Adriana

TOPlist