Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Liešťany

je občianskym združením s právnou subjektivitou. Presadzuje záujmy žiakov. Spolupracuje s vedením školy pri príprave rôznych podujatí školy a hospodári s finančnými prostriedkami rodičov. Pomáha škole modernizovať učebné pomôcky, zabezpečuje účasť žiakov na súťažiach, seminároch a pod.

 

TOPlist