HOSPODÁRENIE

Aj v šk. roku 2012/2013 sme škole finančne pomohli, a to nasledovne:       

MATERSKÁ ŠKOLA
vystúpenie hudobníka z Očovej: 31,00 €
mikulášsky balíček:   78,02 €
darčeky pre deti na maškarný ples: 92,64 €
inzerát v Prieboji: 19,20 €
výdavky na deň matiek: 17,17 €
cestovné náklady - obvodné kolo "Olympijske hviezdičky":   2,30 €
divadelné predstavenie: 75,00 €
rozlúčka s predškolákmi – knihy: 44,85 €
rozlúčka s predškolákmi – kvety, sošky: 36,40 €
medaily: 19,30 €
koniec školského roka – kvety: 11,00 €
 SPOLU:             426,88 €
ZÁKLADNÁ ŠKOLA  
kancelársky papier: 70,00 €
mikulášsky balíček:       58,10 €
prenájom web stránky: 28,45 €
darčeky pre deti na maškarný ples: 32,55 €
skrinky do šatne: 1 950,00 €
tričká s logom školy:  327,30 €
cestovné náklady na súťaž malých záchranárov:                      17,25 €
MDD - občerstvenie: 14,29 €
rozlúčka so štvrtákmi – knihy:       56,81 €
medaily: 28,14 €
koniec školského roka – kvety: 13,20 €
SPOLU:    2 596,09 €

Vypracovala: Ing. Adriana Kalfasová

 

TOPlist