ČLENOVIA RADY ŠKOLY

        v šk. roku 2014/2015

 

Mgr. Zlatica VRECKOVÁ

predseda

zást. rodičov MŠ

Zdenka UHLÁROVÁ

podpredseda

zást. rodičov ZŠ

Marta BARTOVÁ

člen

zást. pedag. zam. ZŠ

Eva CEBÁKOVÁ

člen

zást. nepedag. zam.

Mgr. Jana JAVORČEKOVÁ

člen

delegovaný zást. zriaďovaťeľa

Bc. Katarína KOHÚTOVÁ

člen

zást. pedag. zam. MŠ

Branislav KRPELAN

člen

delegovaný zást. zriaďovaťeľa

Bc. Marta MINIKOVÁ

člen

delegovaný zást. zriaďovaťeľa

Ivan VRECKO

člen

zást. rodičov ZŠ

 

TOPlist