ČLENOVIA RADY ŠKOLY 

v šk. roku 2018/2019

 

Mgr. Zlatica VRECKOVÁ

predseda

delegovaný zást.zriaďov.

Miroslav BALÁŽ

podpredseda

zást. rodičov MŠ

Bc. Katarína KOHÚTOVÁ

Mgr.  Katarína REPKOVÁ

Jana SIEKLOVÁ

Mgr. Eva BIELIKOVÁ

Marcela KALFASOVÁ

Mgr. Jana JAVORČEKOVÁ

Beáta HLINKOVÁ

člen

člen

člen

člen

člen

člen

člen

zást. pedag. zam. MŠ

zást. pedag. zam. ZŠ

zást. nepedag. zam.

zást. rodičov ZŠ

zást. rodičov ZŠ

delegovaný zást. zriaďov.

delegovaný zást. zriaďov.

 


 

 

 
     
   
 
     
   

 

TOPlist