ČLENOVIA RADY ŠKOLY 

v šk. roku 2022/2023

 

Barbora BARTOVÁ

predseda

delegovaný zást.zriaďov.

Miroslav BALÁŽ

podpredseda

zást. rodičov MŠ

Bc. Katarína KOHÚTOVÁ

Mgr.  Katarína REPKOVÁ

Eva CEBÁKOVÁ

Mgr. Martina ŠIMOVÁ

Natália Mäsiariková

Mgr. Jana JAVORČEKOVÁ

Jozefína MAZÁNIKOVÁ

člen

člen

člen

člen

člen

člen

člen

zást. pedag. zam. MŠ

zást. pedag. zam. ZŠ

zást. nepedag. zam.

zást. rodičov ZŠ

zást. rodičov ZŠ

delegovaný zást. zriaďov.

delegovaný zást. zriaďov.

 


 

 

 
     
   
 
     
   

 

TOPlist