Ako poukázať 2%

Prostredníctvom tejto aktivity môžete prispieť na činnosť Rodičovského združenia pri ZŠ s MŠ v LIEŠŤANOCH, teda vlastne svojim deťom, vnukom či známym na rozvoj ich tvorivosti, záujmov a vzdelávania.

Máte úplnú istou, že Vaše 2% z daní ktorými prispejete na činnosť RZ pri ZŠ s MŠ v LIEŠŤANOCH budú využité účelne a zmysluplne pre Vaše deti. 

O tom, ako sa peniaze využijú rozhodujete vlastne Vy sami, respektíve Vaši zástupcovia, ktorí sú vo výbore RZ pri ZŠ s MŠ v LIEŠŤANOCH

Sami si to môžete kedykoľvek odkontrolovať.

Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole;
  • skvalitnenie vybavenia školy.

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2013, máte možnosť venovať 3% z dane - požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Dôležité termíny:

  • do 31. marca 2015 - Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (FO), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami - Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
  • do 30. apríla 2015 - Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Ak ste zamestnaní:

  1. Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
  2. Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
  3. Najneskôr do 30. apríla 2015 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.

Dokumenty na stiahnutie:

 Vyhlásenie

Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov

 

 

> ako na to ? <

2016 NOVÉ_vyhlasenie.rtf (259186)

TOPlist