Aj v tomto roku nás môžete podporiť a darovať 2% z dane

 
Vážení rodičia a priatelia našej školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces v našej ZŠ a MŠ darovaním 2%  z daní odvedených štátu za rok 2022 !

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie rodičov. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

 • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole;
 • skvalitnenie vybavenia školy.

Ak sa rozhodnete darovať nám 2% zo svojich daní z príjmu, pripravili sme pre Vás stručný návod, ako na to.

Ako postupovať

Ste zamestnanec?

 • Požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň.
 • Potom požiadajte zamestnávateľa, aby vám vystavil tlačivo Potvrdenie o zaplatení dane.
 • Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať:
  • 2% z vašej zaplatenej dane – ak ste v danom roku neboli dobrovoľníkom, alebo dobrovoľnícky odpracovali menej ako 40 hodín. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
  • 3% z vašej zaplatenej dane  ak ste v danom roku odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín a získate o tom Potvrdenie od organizácie/organizácií, pre ktoré ste dobrovoľnícky pracovali.
 • Údaje o vami vybratom prijímateľovi napíšte do Dar 2 percentá.pdf  spolu so sumou, ktorú mu chcete poukázať.
 • Ak chcete oznámiť prijímateľovi, že ste mu vy zaslali svoje 2%/ 3%, zaškrtnite v tlačive príslušný súhlas so zaslaním vašich údajov (meno a adresa… NIE však poukázaná suma) – je to novinka od roku 2016.
 • Obe tieto tlačivá, teda Vyhlásenie spolu s Potvrdením, doručte do 30.4. na daňový úrad podľa vášho bydliska. Ak ste poukázali 3% z dane, povinnou prílohou k Vyhláseniu a Potvrdeniu o zaplatení dane je aj Potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti.

Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:

 1. Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou v Liešťanoch
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Liešťany 192, 97227 Liešťany
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 42017823
IBAN číslo účtu: SK8309000000000372759712 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)

 

Podávate si daňové priznanie sami?

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3,32 Eura.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania). 
 4. Údaje, ktoré potrebujete v tlačivách uviesť:
 5. Obchodné meno alebo názov: Rodičovské združenie pri Základnej škole s materskou školou v Liešťanoch
  Sídlo – obec, PSČ, ulica, číslo: Liešťany 192, 97227 Liešťany
  Právna forma: Občianske združenie
  Identifikačné číslo (IČO/SID): 42017823
IBAN číslo účtu: SK8309000000000372759712 / kód banky: 0900 (Slovenská sporiteľňa , a.s.)
 

5. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3. na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Pracovali ste ako dobrovoľník?

Ak ste pracovali aspoň 40 hodín v roku ako dobrovoľník, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Dôležité termíny:

 • do 31. marca – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
 • do 30. apríla – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane).

Viac info nájdete na  stránke www.dvepercenta.sk

ĎAKUJEME!!!

 

Ďakujeme, že ste nám pomohli v roku 2022 

TOPlist