Činnosť ZUŠ

 
P VÝTVARNÝ ODBOR ZUŠ
PONDELOK
1.roč.
11.45 - 13.45


staršie deti 
13.45 - 15.45
 
p. Beáta HLINKOVÁ
U HUDOBNÝ ODBOR ZUŠ
UTOROK
podľa ROZPISU

HUDOBNÁ NÁUKA ZUŠ
4. - 6. roč.
14.30 - 15.30
Mgr. Vladimír BÁLINT
p.uč. Iľja
Mgr. Katarína 
HOLOŠKOVÁ
S HUDOBNÁ NÁUKA ZUŠ
1.roč.
STREDA 11.45 - 12.30
 
Mgr. Katarína HOLOŠKOVÁ
Š HUDOBNÝ ODBOR ZUŠ
ŚTVRTOK
podľa ROZPISU

HUDOBNÁ NÁUKA ZUŠ
2. - 3. roč.
13.00 - 13.45
Mgr. Vladimír BÁLINT

Mgr. Katarína HOLOŠKOVÁ
P TANEČNÝ ODBOR SZUŠ
PIATOK
12.45 - 14.15

PeadDr. Denisa CIGÁNIKOVÁ   

 

TOPlist