Slávnostné otvorenie zrealizovaného projektu sa uskutočnilo

v rámci Dňa Zeme 22.apríla 2014. 

 

Areál MŠ v Liešťanoch sa 22.apríla 2014 o 14,30 hod 

celý chvel nedočkavosťou. 

Po dlhodobom úsilí mnohých šikovných a vytrvalých 

ľudí nadišiel deň, kedy sme slávnostne otvorili 

"Záhradu zvedavých mravčekov".

Prichádzajúcich hostí vítali tradične chlebom a soľou 

krásne školáčky zaodeté v krojoch.

Po slávnostnom privítaní a poďakovaní z úst 

pani zástupkyne pre MŠ Bc. I. Ivanišovej a pani 

riaditeľky ZŠ Mgr. K. Hološkovej patrilo ešte jedno 

osobitnépoďakovanie Mgr. Zlatke Vreckovej, autorke 

koordinátorke celého projektu.

Najstaršie deťúrence z MŠ sa za všetky deti MŠ 

poďakovali veršíkmi a peknými, veselými ľudovými 

piesňami pod vedením pani učiteľky Janky Juríčkovej

a zavolali si na pomoc aj kamarátky zo ZŠ, 

ktoré spestrili program hrou na zobcových flautách. 

Keď zazneli tóny známej Zlatej brány, ruka v ruke sme 

sa presunuli k našej "Záhrade zvedavých mravčekov". 

Aj dážď stíhol a nechal Zlatku Vreckovú spoločne spánom 

starostom Liešťan Ľubomírom Noskom prestrihnúť 

červenú mašľu a deti mohli so spevom a rezkým krokom 

slávnostne vstúpiť do čarokrásnej 

"Záhrady zvdavých mravčekov". 

Slávnostne prestreté stoly s pestrým pohostením už lákali, 

a tak sa milí hostia ponúkali, tešili a s úsmevom 

spomímnali na namáhavé chvíle, ktoré tu strávili prácou. 

Ich úsilie urobilo deťom obrovskú radosť. Veríme, že si ho 

budú dlho, dlho užívať a vážiť. 

 Viac napovie fotodokumentácia 

 

Foto z ukončenia projektu TU

logo.png

Krátke zhrnutie projektu:

Väčšina mestských ale i vidieckych detí dnes vyrastá izolovane od prírodného prostredia. Deti trávia v prírode stále menej času, niektoré sa jej dokonca boja a štítia. Sú fyzicky neobratné a menej zručné, ako boli kedysi ich rodičia. Výskumy ukazujú, že dnešné deti počítacovej doby trpia zmyslovou depriváciou a možnosťou samostatne rozvíjať prirodzenú schopnosť odhadovať mieru rizika. V snahe vytvoriť bezpečné prostredie ich totiž izolujeme od akéhokoľvek možného nebezpečenstva a potláčame túto ich prirodzenú schopnosť, geneticky danú už najmenším deťom. Výsledkom sú potom často školské deti, ktoré sa nielen nevedia pohybovať v neupravenom teréne, ale nemajú ani strach z výšky a iných nebezpečných situácií a paradoxne sú oveľa zranitelnejšie, než "deti divočiny".

Všetky sofistikované stavebnice a hračky, ale i nákladné detské ihriská so všetkými premyslenými atrakciami dokážu poskytnúť iba malý zlomok zmyslových podnetov a tvorivého potenciálu, ktorý ponúkajú tie najobyčajnejšie prírodné zdroje: hlina, voda, blato, konáre, šišky, stromy a pod. Koľkými spôsobmi sa dá spontánne tvoriť z rozmanitosti prírodných materiálov v porovnaní s variabilitou ponúkanou bezpečnými detskými ihriskami? Spomeňme si na dlhotrvajúce spontánne hry s kamienkami a hrádzami pri potoku či v kaluži, s pieskovými hradmi a jazierkami na pieskovisku a pod.

Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Liešťany sa rozhodlo využiť neupravený a nevyužívaný priestor školskej záhrady a zmeniť ho na miesto, kde sa deti formou hry naučia ohľaduplnému chovaniu k prírode, pochopia  premenlivosť  rastlín v priebehu ročných období  a získajú prvú skúsenosť s pestovaním a starostlivosťou o ne. V záhrade obsiahnutý edukačný program rozšíri pozorovacie schopnosti detí, ich zmyslové vnímanie, reakcie na prijímané podnety a vnemy a napomôže nahliadnuť do problematiky životného prostredia optikou detských očí. Vytvorený priestor  bude  slúžiť na výučbu pod holým  nebom, voľnočasové aktivity, stretnutia rodičov a priateľov školy.  Do prác budú zapojení dobrovoľníci z rádov rodičov a organizácii.


 

    Získali sme podporu pre náš projekt


Rodičovské združenie pri ZŠ s MŠ Liešťany sa rozhodlo zapojiť do partnerského programu SPP, Nadácie SPP a EkoFondu s názvom SPPoločne. Program je zameraný na podporu projektov z oblasti regionálneho a komunitného rozvoja, zameraných na rozvoj miestnych komunít, vo všetkých regiónoch Slovenska, s cieľom zlepšiť ich kvalitu života.

Vypracovaný projekt "Záhrada zvedavých mravčekov - záhrada obnovy vzťahov" bol úspešný a obstál v konkurencii 700 prihlásených projektov. V nedeľu 23.júna 2013 o polnoci sa skončilo internetové hlasovanie za podporu komunitných projektov na celom Slovensku a my sme získali 5920 eur na jeho projektu.

V rámci neho bude upravený nevyužívaný priestor školskej záhrady prislúchajúci MŠ a zmení sa na miesto, kde sa deti formou hry naučia ohľaduplnému chovaniu k prírode, pochopia premenlivosť rastlín v priebehu ročných období a získajú prvú skúsenosť s pestovaním a starostlivosťou o ne. Vytvorený priestor bude slúžiť na výučbu pod holým nebom, voľnočasové aktivity, posilňovanie sociálnych väzieb v rámci stretnutí rodičov či návštevníkov školy.


Vďaka patrí všetkým priaznivcom našej ZŠ s MŠ i našej obce za podporu formou hlasovania, ako aj všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na realizácii tohto úspešného projektu, ale aj tým, ktorí nám priali a držali nám palce.

Slávnostné otvorenie zrealizovaného projektu je plánované v rámci Dňa Zeme 22.apríla 2014.

 

TOPlist