Tomáško Lukáč

Blahoželáme aj nášmu úspešnému riešiteľovi matematickej Pytagoriády Tomáškovi.

                                                 

TOPlist