Okresné kolo Pytagoriáda 3 - úspešní riešitelia Timko HRDÝ a Laurika ŠEDÍKOVÁ

Blahoželáme úspešným tretiakom v OKRESNOM KOLE PYTAGORIÁDY 3

Timko Hrdý a Laurika Šedíková, žiaci 3.A (Mgr. Katarína Hološková) nás svojimi schpnosťami a výsledkami veľmi potešili!

Žiakom ZŠ Liešťany sa prvýkrát podarilo uspieť v Okresnom kole pytagoriády. Zdá sa, že je to vďaka tomu, že naši tretiaci sa učia matematiku Hejného metodikou. BLAHOŽELÁME Timkovi Hrdému a Laurike Šedíkovej, žiakom 3.A triedy, pod vedením p.uč. Mgr. Kataríny Hološkovej, ktorí postúpili do Okresného kola Pytagoriády 3, pretože boli najúspešnejší z ôsmych úspešných tretiakov v školskom kole (zúčastnilo sa 10). Sme na Vás pyšní!

TOPlist